Zawieszenie zajęć w grupie dzieci 5-letnich

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku informuje, że zgodnie z opinią sanitarną nr NS/HD/513-62/HW/20 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego zawiesza zajęcia edukacyjne w grupie dzieci 5-letnich „Misie” do dnia 02 listopada 2020r.

Joanna Sawicka
Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Drodzy Rodzice,

w związku z wykryciem zakażenia COVID-19 u pracowników przedszkola dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach Letnisku złożył wniosek o pozytywną opinię o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu.

W obecnej chwili oczekujemy na decyzję dot. zawieszenia zajęć w grupie Misie.

Będziemy Państwa informować na bieżąco.

Joanna Sawicka

Dyrektor SPP w Żarkach Letnisku

Terminy zebrań z rodzicami

02.09.2020 – środa

godz. 16:00 – rodzice dzieci 5letnich (grupa „Misie”)

godz. 17:30 – rodzice dzieci 4letnich (grupa „Jeżyki”)

03.09.2020 – czwartek

godz. 16:00 – rodzice dzieci 6letnich
(grupy: „Zajączki” i „Biedronki”)